Välkomna till vår förskola!


Förskolan "Les Mélodies" startades för tjugo år sedan i centrala Stockholm. "Les Mélodies" vill väcka nyfikenhet och intresse för det franska språket, samtidigt som den följer den svenska läroplanen.

Vi har 26 platser för barn mellan 1 och 6 år. För att på bästa sätt följa varje barns pesonliga takt, är barnen indelade i två mindre grupper ("Flûte" för barn mellan 1 och 3 år och "Tambour" för barn mellan 3 och 6 år) där barnet utvecklas i sin egen takt och lär sig att bli självständigt.

Som föräldrakooperativ försöker vi utveckla en atmosfär av gemenskap och ömsesidigt förtroende i barnens närvaro. Föräldrarna är involverade genom aktivt deltagande i ledningen för kooperativet, regelbundet deltagande i förskolans aktiviteter och genom diskussioner med lärare.

Om du som vårdnadshavare har synpunkter på eller förslag till vår verksamhet uppmuntras du att ta kontakt direkt med förskolans personal eller förskolechef, eller via e-mail med huvudman (styrelse@lesmelodies.se).


Crèche Les Melodies - Linnégatan 78-80 - 115 23 Stockholm - Suède