Antagning

Vi tar emot barn mellan 1 och 6 år. För att ställa ert barn i kö, vänligen anmäl ert barn på Stockholms stads hemsida.

Stockholms stad har ett gemensamt ansökningssystem för att söka plats i fristående (privat) och kommunal förskola. Du som vårdnadshavare kan välja verksamhet under Min barnomsorg på stockholm.se. Där kan du följa din ansökan, se ditt barns köplats, erbjudas och tacka ja eller nej till plats, rangordna dina val med mera.

För mer information hänvisar vi till Stockholms stads förskolor.

Köregler förskolan Les Mélodies

När en ledig plats är på väg att uppstå avancerar vi enligt kö-ordning och träffar familjer för ett ömsesidigt informationsutbyte. Eftersom vi är ett föräldrakooperativ ställer vi vissa krav på medlemmarna och vi vill på det sättet vara säkra på att den som står på kö förstår vad det innebär att ingå i föräldrakooperativ.

Förskolan Les Mélodies följer urvalsgrunderna:

  • Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  • Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Undantag från öppenhetskravet

Les Mélodies är ett föräldrakooperativ med undantag från öppenhetskrav. Det innebär att du som förälder förutsätts vara delaktig i förskolans löpande verksamhet samt sitta med som styrelseledamot under minst två mandatperioder. Vidare förväntas du delta i årsstämman, fixardagar och föräldrajour vid behov. Med delaktiga föräldrar som hjälper till kan vår engagerade personal lägga fokus på barnen.


Crèche Les Mélodies - Linnégatan 78-80 - 115 23 Stockholm - Suède